Informacja dla Kontrahentów Soddisfare Olga Fronczak dotycząca przetwarzania ich Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych na terenie Unii Europejskiej (dalej „RODO”), wprowadzające nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Soddisfare Olga Fronczak (dalej „Soddisfare”) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych swoich Kontrahentów w sposób zgodny z RODO oraz zapewniający ochronę prywatności Partnerów w sposób wskazany w niniejszym piśmie informacyjnym.

Słowo „Partnerzy” w dalszej części niniejszego pisma informacyjnego oznacza osoby fizyczne oraz Spółki z którymi Soddisfare pozostaje w jakichkolwiek relacjach biznesowych, w tym pracowników, osoby wyznaczone do kontaktu, aktualnych, byłych i potencjalnych kontrahentów Soddisfare.

Soddisfare posiada dane osobowe Partnerów zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę przedsiębiorcy.
Powyższe dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów zawarcia lub realizacji umowy, w związku z którą te dane zostały zebrane oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Soddisfare.

 1. Soddisfare niniejszym informuje Partnerów, zgodnie z przepisami RODO, o przetwarzaniu ich danych, na wskazanych niżej zasadach.
  Obowiązki i dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”) jest: Soddisfare Olga Fronczak 32-031 Konary ul. Konarska 90 Email: biuro@soddisfare.pl
 2. Cel przetwarzania danych – w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Soddisfare (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  a) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, subskrypcji newslettera, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
  b) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Soddisfare na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
  c) realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Okres przetwarzania danych – czas niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Soddisfare.
 4. Odbiorcy Państwa danych osobowych. W ramach Soddisfare, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy w zakresie ich obowiązków służbowych. Soddisfare może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT oraz marketingowych). Ponadto możemy angażować m.in. doradców finansowo-księgowych, prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na rzecz i pod kontrolą oraz kierownictwem Soddisfare i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów Soddisfare.
 5. Uprawnienia, które Państwu przysługują:
  a) żądanie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) żądanie od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) wniesienie skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  e) żądanie od administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  f) żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: biuro@soddisfare.pl
 6. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim. Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności Partnerów, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@soddisfare.pl

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych na terenie Unii Europejskiej (dalej „RODO”), wprowadzające nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlatego uprzejmie informujemy, że SODDISFARE Olga Fronczak na potrzeby marki własnej PACK SOLUTIONS zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych swoich Kontrahentów w sposób zgodny z RODO oraz zapewniający ochronę prywatności Partnerów w sposób wskazany poniżej.

Pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących załączonego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności Partnerów, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@soddisfare.pl

FORMY

BUTELKI SZKLANE

SŁOIKI SZKLANE

ZDOBIENIE SZKŁA

OFERTY STOCK PROMOCJA

PACK     SOLUTIONS

O FIRMIE

Nasza działalność to rozwiązanie dla zmagań naszych Kontrahentów z pędzącym czasem, koniecznością sprawnego i bezbłędnego dopasowania surowców i elementów produkcji do swoich potrzeb. Wysokie standardy jakie każde przedsiębiorstwo chce i musi utrzymać narzuca nam dużą dyscyplinę, dzięki czemu przygotowywane przez nas oferty i rozwiązania są na najwyższym poziomie.  

MENU

ADRES

32-031 Konary/Małopolska

ul. Konarska 90

mob. +48 782 754 566 PL

mob. +48 663 888 022 PL/ENG

office@pack.info.pl

PACK SOLUTIONS

 

jest marką należącą do firmy SODDISFARE NIP: 8551459997 REG. 121145383 

KONTAKT

Twój e-mail
NIP
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright  2010-2023 / SODDISFARE